header


Pracownia Melioracyjna MELIOPROJEKT jest prywatnym biurem projektowym, powstałym 1 marca 1991 roku.
Jej założycielem i właścicielem jest Jerzy Kołomak, absolwent Wydziału Melioracji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zajmujący się zawodowo problematyką regulacji stosunków wodnych od roku 1970, począwszy od pionu wykonawczego, poprzez nadzór inwestorski, biuro projektów do własnej działalności gospodarczej.

Podstawowa działalnością firmy jest wykonywanie opracowań koncepcyjnych i projektowych z zakresu:

  • budownictwa wodnego, w tym zbiorników wodnych, stawów rybnych, obwałowań przeciwpowodziowych, przystani kajakowych,
  • gospodarki wodno – ściekowej, w tym kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
  • melioracji użytków rolnych i leśnych,
  • odwodnienia budynków i budowli.
MELIOPROJEKT wykonuje również operaty wodnoprawne i instrukcje gospodarowania wodą, umożliwiające uzyskanie pozwoleń wg zakresu określonego ustawą Prawo Wodne.

Dodatkową działalnością firmy jest sprzedaż środków hydroizolacyjnych hiszpańskiej firmyDRIZORO,
jako dystrybutor firmy CARMEN z Bydgoszczy. Oprócz sprzedaży prowadzimy bezpłatne doradztwo w zakresie stosowania tych środków, jak również pomagamy ustalić i zlikwidować przyczyny oraz skutki zawilgocenia piwnic, budynków i obiektów budowlanych.
o firmie | realizacje | kontakt projektowanie stron